ANFALL

CL-bibeln - - SEVILLA -

Tap­pat fjol­års­sä­song­ens skyt­te­kung Gameiro till li­ga­kon­kur­ren­ten At­le­ti­co Madrid och där­med för­svin­ner ett + i ett nafs. Nye Ben Yedder och Vi­et­to får ge­men­samt för­sö­ka tä­ta hå­let som Gameiro läm­nat ef­ter sig. Tvek­samt om de verk­li­gen lyc­kas med det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.