FÖR­SVAR

CL-bibeln - - SEVILLA -

I si­na bäs­ta stun­der men pend­lar väl myc­ket i pre­sta­tion, och ha­de emel­lanåt sto­ra pro­blem i bor­t­a­spe­let un­der fjol­års­sä­song­en. Rami har po­ten­ti­al att växa ut till en le­da­re, men mås­te hö­ja lägsta­ni­vån. Tap­pat Co­ke, men har hyf­sa­de al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.