TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - SEVILLA -

Oskri­vet kort i Eu­ro­pa, men har nått be­ty­dan­de fram­gång­ar i Sy­da­me­ri­ka och bland ­an­nat lett Chi­le till se­ger i Co­pa Ame­ri­ca 2015. Ut­bil­dad i sy­da­me­ri­kans­ka sko­lan, vil­ket in­ne­bär att han stäl­ler hö­ga krav på si­na spe­la­re när det kom­mer till att lö­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.