EUROPARUTIN

CL-bibeln - - SEVILLA -

Jodå, klub­ben vet myc­ket väl vad det vill sä­ga att kom­bi­ne­ra li­ga­spel med att fa­ra kors och tvärs över kon­ti­nen­ten för att spe­la mat­cher. CL-er­fa­ren­he­ten är det kans­ke in­te så myc­ket be­vänt med, men Eu­ro­pa Le­a­gue har bli­vit en enorm fram­gångs­sa­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.