Na­bil FEKIR

CL-bibeln - - LYON -

Född: 1993-07-18. 173 cm, 72 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Sain­tPri­est, 2011. Ue­fa­mat­cher/mål: 6/0. Lands­kam­per/mål: 5/1.

Fick ett ex­plo­sions­ar­tat ge­nom­brott för två sä­song­er se­dan, någon­ting som led­de till en drag­kamp mel­lan Frank­ri­ke och Al­ge­ri­et. Där han till slut val­de att re­pre­sen­te­ra Les Bleus i lands­lags­sam­man­hang. He­la fjol­års­sä­song­en för­svann på grund av ska­da.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.