Christop­he JALLET

CL-bibeln - - LYON -

Född: 1983-10-31. 178 cm, 70 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Pa­ris SG, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 35/2. Lands­kam­per/mål: 11/1.

Ru­ti­ne­rad och trygg hö­ger­back med si­na främs­ta styr­kor i de­fen­si­ven. En sen ge­nom­brotts­man som lands­lags­de­bu­te­ra­de strax in­nan sin 29-års­dag. Kom­mit med i sä­song­ens lag i Li­gue 1 två gång­er. Har likt ifjol en tuff kon­kur­rens­si­tu­a­tion med Ra­fael.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.