Ni­co­las N’KOULOU

CL-bibeln - - LYON -

Född: 1990-03-27. 180 cm, 77 kg.

Land: Ka­me­run. Kom från: Mar­seil­le, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 27/0. Lands­kam­per/mål: 68/1.

Den snab­be och po­si­tions­säk­re N’Koulou un­der de se­nas­te åren va­rit en av de bätt­re mitt­bac­kar­na i Li­gue 1 och val­de över­ras­kan­de att flyt­ta till Lyon när kon­trak­tet med Mar­seil­le löp­te ut. Det är han som ska er­sät­ta Samu­el Um­ti­ti.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.