SÅSPELARLYON

CL-bibeln - - LYON -

Ett 4–3–3 där Géné­sio kan al­ter­ne­ra på yt­ter­bac­kar­na, be­ro­en­de på om han vill ha ett mer de­fen­sivt lag el­ler en of­fen­si­va­re upp­ställ­ning där de stän­digt öser på fram­åt. På mitt­fäl­tet lig­ger Gonalons i ytan bakom si­na två mitt­fält­skol­le­gor och ope­re­rar från sin de­fen­si­va po­si­tion me­dan de and­ra två får ett stör­re of­fen­sivt an­svar och age­rar två­vägsmitt­fäl­ta­re. Vad gäl­ler den of­fen­si­va tri­on är Lacazette gi­ven centralt me­dan han flan­ke­ras ut­av två styc­ken kre­a­ti­va kant­li­ra­re.

RA­FAEL DARDER FEKIR LO­PES YANGA-MBIWA N’KOULOU GONALONS LACAZETTE RYBUS TOLISSO CORNET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.