2002

CL-bibeln - - LYON -

Det skul­le drö­ja 113 år ef­ter att klub­ben bil­dats in­nan den förs­ta li­ga­ti­teln kun­de bär­gas. Och som det gjor­des sen.

I den sista om­gång­en tog Lyon emot Lens på hem­ma­plan. Ett Lens som be­fann sig en po­äng fö­re Lyon i ta­bel­len och en­bart be­höv­de ett kryss för att vin­na li­gan.

Men det var Lyons år – och via en 3–1–se­ger kun­de de ta sig för­bi Lens i ta­bel­len och ord­na ti­der­nas förs­ta ­li­ga­ti­tel.

Där­ef­ter rul­la­de det på ­enkla­re. För ba­ra av far­ten gick klub­ben och vann sju ra­ka li­ga­tit­lar in­nan de pe­ta­des ner från tro­nen.

Na­bil Fekir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.