’ÄRSTARKARE NUÄNFÖRUT’

CL-bibeln - - LYON -

RE­VANSCH­SU­GEN

Ef­ter ge­nom-brot­tet för två sä­song­er se­dan fick

Na­bil Fekir i prin­cip he­la fjol­års­sä­song­en spo­li­e­rad av en kors­bands­ska­da han ådrog sig i en lands­kamp mot Por­tu­gal.

I sep­tem­ber räk­nar Cham­pi­ons Le­a­gue-de­bu­tan­ten med att be­net ska va­ra helt åter­ställt.

– Det är till och med star­ka­re än för­ut. När du är ska­dad vill du kom­ma till­ba­ka och be­vi­sa att du in­te har tap­pat någon­ting – att du till och med är bätt­re än för­ut, för­kla­rar Fekir för L’Équi­pe som ESPN hän­vi­sar till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.