Bru­no GÉNÉ­SIO

CL-bibeln - - LYON -

Född: 1966-09-01. Land: Frank­ri­ke.

An­tal sä­song­er på pos­ten: 1. Kom från: Lyon (as­si­ste­ran­de trä­na­re), 2015 Me­ri­ter: Tvåa i Li­gue 1 2015/2016.

Född i Lyon och re­pre­sen­te­ra­de klub­ben så­väl som ung­doms-spe­la­re som se­ni­or­spe­la­re. Ef­ter trä­narupp­drag i ama­tör­di­vi­sio­ner­na åter­vän­de han så för någ­ra år se­dan till klub­ben i sitt hjär­ta. I de­cem­ber fick han till slut ta över hu­vud­an­sva­ret i klub­ben - och för­de dem från mit­tens ri­ke till en andra­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.