EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - LYON -

Gör sitt 14:e Cham­pi­ons Le­a­gue–del­ta­gan­de se­dan mil­len­ni­e­skif­tet – men så­väl i mo­dern tid som ur ett hi­sto­riskt per­spek­tiv finns en av­sak­nad av en or­dent­lig full­träff på den eu­ro­pe­is­ka sce­nen. Den störs­ta fram­gång­en kom 2010, då de nåd­de se­mi­fi­na­len där Bay­ern Mün­chen blev för svå­ra. Just se­mi­fi­nal har de även nått i Cup­vin­nar­cu­pen – där de vå­ren 1964 för­lo­ra­de mot Spor­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.