EUROPARUTIN

CL-bibeln - - LYON -

Se­dan hös­ten 1997 har Lyon stän­digt spe­lat i Eu­ro­pa, och med det i åtan­ke är det klart att be­ty­get ser snålt ut. Å and­ra si­dan var fjol­å­rets fi­asko ett tyd­ligt tec­ken på att ett ungt gäng och en klubb som in­te spe­lat i Cham­pi­ons Le­a­gue på någ­ra år kan stäl­la till det än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.