MITTFÄLT

CL-bibeln - - LYON -

Här finns bred­den. Och här finns spet­sen. Den star­kas­te lag­de­len i 2016 års upp­la­ga av Lyon och ut­ma­ning­en för Bru­no Géné­sio är sna­ra­re att hål­la al­la nöj­da än att oroa sig över vad som kan tän­kas sak­nas. Blir högin­tres­sant att se om Géné­sio går på dags­form el­ler ej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.