Amer GOJAK

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB -

Född: 1997-02-13. Längd: 184 cm. Vikt: 75 kg.

Land: Bosni­en-Her­ce­go­vi­na. Kom från: Olim­pic Sa­ra­je­vo 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ta­lang som tar små kliv he­la ti­den men som alltjämt är en mar­gi­nal­spe­la­re. Har fått någ­ra mi­nu­ter i li­ga­spe­let den­na sä­song men in­te alls an­vänts i Cham­pi­ons Le­a­gue-kva­let. Of­fen­siv mitt­fäl­ta­re som främst be­hö­ver för­bätt­ra fy­si­ken.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.