SÅSPELARD.ZAGREB

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB -

En 4-2-3-1-for­ma­tion, som gans­ka sä­kert kom­mer att bli till 4-5-1 när man stö­ter på tuf­fa­re mot­stånd ute i Eu­ro­pa. Soudani och Fernandes ut­går för­vis­so från varsin kant men ope­re­rar myc­ket centralt och ska ge den en­sam­me an­fal­la­ren un­der­stöd. Det in­ne­bär att de bå­da yt­ter­bac­kar­na får ja­ga upp och ner längs re­spek­ti­ve kor­ri­dor. Ett väl ba­lan­se­rat lag som lig­ger kom­pakt och som där­för är myc­ket svårt att spe­la ige­nom. Det är kring spel­skick­li­ga du­on Antolic och Coric det mesta kret­sar i bå­da rikt­ning­ar­na.

STOJANOVIC SOUDANI ANTOLIC LIVA­KO­VIC BENKOVIC SIGALI KNEZEVIC HENRÍQUEZ CORIC PI­VA­RIC FERNANDES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.