2015

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB -

Många för­smäd­li­ga för­lus­ter un­der årens lopp. Så även för­ra sä­song­en. Men om man frå­gar en Di­na­mosup­por­ter lyf­ter ve­der­bö­ran­de än­då gans­ka sä­kert fram 2015 som ett av de sto­ra åren i klub­bens histo­ria. A­nled­ning­en? Man lyc­ka­des be­seg­ra ­Ar­se­nal på hem­ma­plan i grupp­spe­let i CL. Det var i öpp­nings­mat­chen den 16 sep­tem­ber som su­perskräl­len le­ve­re­ra­des. Ju­ni­or Fernandes gjor­de ena må­let i 2-1-se­gern. Alex Oxlade-Chamberlain hjälp­te sen till med ett själv­mål. Någ­ra fler po­äng blev det in­te i grupp­spe­let.

Fernandes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.