VARMINUTERFRÅNATTMISSACL

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB -

VÄGRADE GE UPP

Hur myc­ket CL-er­fa­ren­het be­ty­der? Di­na­mo Zagreb vet. Trots att klub­ben var un­der­dog in­för mö­tet med Red Bull Salz­burg i sista kval­run­dan blev det se­ger till slut mot ener­gidrycks­bjäs­sen med sä­kert tio gång­er så stor klubb­kas­sa. Men det satt hårt åt. Först i för­läng­ning­en i and­ra mat­chen, i Ös­ter­ri­ke, kun­de Di­na­mo av­gö­ra och vin­na med sam­man­lagt 3–2. Stor match­hjäl­te blev al­ge­ri­ern Soudani med sitt 2–1-mål i minut 95. Di­na­mo låg un­der länge, men Ju­ni­or Fernandes kvit­te­ra­de till 1–1 i 87:e mi­nu­ten.

Soudani.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.