EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB -

Har del­ta­git fre­kvent i Eu­ro­pa­spe­let se­dan slu­tet på 50-ta­let, men om vi bort­ser från en In­ter­to­to-ti­tel 1967, då Leeds be­seg­ra­des i fi­na­len, har det in­te ­bli­vit någ­ra po­ka­ler. Och det har fak­tiskt ald­rig va­rit rik­tigt nä­ra hel­ler. Man var i se­mi i Cup­vin­nar­cu­pen 1960/6 i kvart i sam­ma tur­ne­ring yt­ter­li­ga­re två gång­er un­der 60-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.