FÖR­SVAR

CL-bibeln - - DI­NA­MO ZAGREB -

Jodå, här finns ett par är­ra­de rä­var som vet hur det fun­kar i in­ter­na­tio­nell mil­jö – men ock­så någ­ra ju­ni­sar som ald­rig snif­fat krut­rök ti­di­ga­re. Ben­ko­vic ett jät­te­löf­te, men det är orim­ligt att be­gä­ra att han ska le­da la­get i det­ta sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.