ANFALL

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB -

Du­ger gott och väl i in­hemsk kon­kur­rens, men här blir det lik­som en an­nan sport. Al­ge­ri­ern Soudani le­ve­re­rar hyf­sat i de fles­ta sam­man­hang, men bakom ho­nom ser det oro­väc­kan­de tunt ut. Gäl­ler för de of­fen­si­va mitt­fäl­tar­na att de är med och pro­du­ce­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.