EUROPARUTIN

CL-bibeln - - DINAMO ZAGREB -

Har spat­se­rat hem med li­gan på hem­ma­plan de el­va se­nas­te sä­song­er­na och dy­ker där­för upp i den här tur­ne­ring­en yt­terst re­gel­bun­det. Trots att många spe­la­re i trup­pen knappt är tor­ra bakom öro­nen vet de re­dan ex­akt vad som gäl­ler i den här mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.