Rui VI­TÓRIA

CL-bibeln - - BENFICA -

Född: 1970-04-16. Land: Por­tu­gal. An­tal sä­song­er på pos­ten: En. Kom från: Vi­to­ria Gui­ma­ra­es 2015. Me­ri­ter: Le­de Ben­fi­ca till li­ga­ti­teln 2015/16. Ut­sedd till årets trä­na­re i Por­tu­gal 2015/16.

Tog för­ra som­ma­ren över ef­ter Jor­ge Je­sus, som läm­na­de för ­är­ke­ri­va­len Spor­ting. Är en helt an­nan typ än fö­re­trä­da­ren på ­pos­ten. Mju­ka­re och mer till­mö­tes­gå­en­de. Gjor­de suc­cé un­der sin förs­ta ­sä­song i klub­ben. La­get tog 88 po­äng i li­gan, vil­ket är ­rekord. Det gam­la ha­de Por­to un­der José Mourinho.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.