FÖR­SVAR

CL-bibeln - - BENFICA -

Sta­bilt och snubb­lan­de nä­ra

Släpp­te in få mål i li­ga­spe­let för­ra sä­song­en och vi­sa­de sig även du­ga i Cham­pi­ons Le­a­gue, trots att man där åk­te på ett par tunga ska­dor. Yt­ter­bac­kar­na star­ka i bå­da rikt­ning­ar­na och Nils­son Lin­delöf väx­er kon­stant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.