ANFALL

CL-bibeln - - BENFICA -

Tit­tar man ba­ra sta­tis­tiskt är det snudd på MSN- el­ler BBC-klass på den här lag­de­len, men så en­kelt är det såklart in­te. Jonas och Mitroglou är rak­bladsvas­sa i in­hemsk kon­kur­rens, men har li­te svå­ra­re att gö­ra sig gäl­lan­de i in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.