EUROPARUTIN

CL-bibeln - - BENFICA -

Well, ska man ju­ste­ra den här be­döm­ning­en ska man sna­ra­re gö­ra det upp­åt och de­la ut full pott. Är näs­tan all­tid med i det här sam­man­hang­et och tar sig of­ta fram till knock out-mat­cher­na. Vet allt­så ex­akt vad den här tur­ne­ring­en hand­lar om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.