MITTFÄLT

CL-bibeln - - BENFICA -

Möj­li­gen ett väl snålt be­tyg, men det är trots allt ett par vik­ti­ga kom­po­nen­ter som har läm­nat i som­mar, som till ex­em­pel San­ches (Bay­ern Mün­chen) och Gai­tán (At­lé­ti­co Madrid). Åter­står att se om klub­ben på sed­van­ligt vis kan ska­ka fram ett par nya stjär­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.