18 april 2017

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Cristi­a­no Ro­nal­do har ba­ra gjort två mål un­der grupp­spe­let, och ing­et i åt­ton­dels­fi­na­len. Frå­gor­na har bör­jat kom­ma, kri­ti­ker­na bli­vit allt fler.

Cristi­a­no Ro­nal­do sva­rar som han bru­kar.

I den förs­ta kvarts­fi­na­len mot Bay­ern Mün­chen, på bor­ta­plan, gör han två mål i mat­chen som slu­tar 2–1.

I re­tu­ren do­mi­ne­rar han helt och hål­let. Bay­ern Mün­chen tar led­ning­en, men när lä­get dy­ker upp i straff­om­rå­det gör Ro­nal­do ing­et miss­tag. Nic­ken är di­stinkt fram till 1–1, men må­let be­ty­der mer än så. Det är näm­li­gen Cristi­a­no Ro­nal­dos 100:e CL-mål. En be­drift han är en­sam om.

In­nan mat­chen är fär­dig­spe­lad pas­sar por­tu­gi­sen på att gö­ra sitt 101:a och 102:a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.