21 maj 2008

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

26 mi­nu­ter är spe­lat i Cham­pi­ons Le­a­gu­e­fi­na­len mel­lan Man­ches­ter Uni­ted och Chel­sea i Moskva.

Wes Brown vägg­spe­lar med Paul Scho­les ute på hö­ger­kan­ten. In­läg­get är in­te per­fekt, men Cristi­a­no Ro­nal­do når så högt, och nic­ken är så bra, att Petr Cech läm­nas chans­lös.

Chel­sea har två ram­träf­far för att gå upp i led­ning, men mat­chen slu­tar 1–1 och går till straff­lägg­ning. Ro­nal­do mis­sar vis­ser­li­gen sin från el­va me­ter, men det spe­lar ing­en roll.

Cristi­a­no Ro­nal­do har ta­git sin förs­ta Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.