ZLA­TAN TI­DEN

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic re­ha­bi­li­te­rar fort­fa­ran­de sin knä­ska­da. I bör­jan av au­gusti stod det, trots ska­dan, klart att han skri­vit på ett nytt kon­trakt med Man­ches­ter Uni­ted, där han för­ra året ­gjor­de stor­dåd. Men när Zla­tan Ibra­hi­mo­vic är ­till­ba­ka rå­der det stor osä­ker­het kring. José Mou­rin­ho har, trots allt, ta­git med h­onom i Cham­pi­ons Le­a­gue-trup­pen, och svens­ken går nu en kamp mot kloc­kan för att kom­ma till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.