CHEL­SEA / COSTA ATL MADRID

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Ni kan sä­kert histo­ri­en vid det här la­get. Di­e­go Costa är oöns­kad av Antonio Con­te och har un­der som­ma­ren strej­kat och bott i Bra­si­li­en. Han har h­ela ti­den ve­lat till­ba­ka till At­lé­ti­co Madrid, men Chel­sea har väg­rat säl­ja. Den 27 sep­tem­ber möts de, och trots att han in­te kom­mer va­ra på pla­nen blir det spän­nan­de att se re­ak­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.