FAL­CAO POR­TO

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

När colom­bi­a­nen be­stäm­de sig för att läm­na Sy­da­me­ri­ka val­de han, trots in­tres­se från gi­gan­ter över he­la Eu­ro­pa, Por­to. Där väx­te Fal­cao ut till en av värl­dens gif­ti­gas­te a­nfal­la­re, och på 51 mat­cher stod han för sans­lö­sa 41 mål. Ef­ter en miss­lyc­kas se­jour i Eng­land är Fal­cao nu till­ba­ka i Mo­naco, han är även till­ba­ka i gam­mal mål­form, och den 6 de­cem­ber är han till­ba­ka på Está­dio do Dragão.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.