... MEN DE HÄR TVÅ ÄR VERK­LI­GA MÄS­TA­RE

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Me­dan Ju­ven­tus är hi­sto­ris­ka i den... li­te mind­re po­si­ti­va be­mär­kel­sen, är det ock­så värt att upp­skat­ta de ef­fek­ti­va. Not­ting­ham Fo­rest och Por­to, till ex­em­pel.

De bå­da är de en­da la­gen i histo­ri­en (allt­så Eu­ro­pacu­pen in­räk­nat) som del­ta­git i mer än en fi­nal – och vun­nit samt­li­ga.

Por­to tog sin and­ra ti­tel så sent som 2004, då med José Mou­rin­ho som trä­na­re. För Not­ting­ham Fo­rest får vi gå t­ill­ba­ka så långt som 1980. Det var de­ras and­ra ti­tel, den förs­ta tog de i fi­nal mot Mal­mö FF. Ba­ra en så­dan sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.