SÅSPELARBENFICA

CL-bibeln - - BENFICA -

Vi­tória har i li­gaupp­tak­ten mest an­vänt sig av en 4-4-2-for­ma­tion, men vi und­rar om han in­te by­ter till 4-2-3-1 när, el­ler sna­ra­re om al­la spe­la­re som är ak­tu­el­la för star­tel­van blir fris­ka och kom­mer i form. Se­me­do ett tungt tapp. Tvek­samt om Al­mei­da kan er­sät­ta hö­ger­bac­ken som gick till Bar­ce­lo­na fullt ut. An­nars en bra ba­lan­se­rad el­va som är ­tek­niskt skick­lig nog att sty­ra mat­cher med eget bol­l­in­ne­hav, men ock­så fullt ka­pa­bel att i hår­da­re mil­jö mer för­li­ta sig på ett starkt för­svar och kont­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.