LÄMNATFÖR CHANSTILL A-LAGSSPEL

CL-bibeln - - BENFICA -

ARSENALFYND

Ar­se­nal vil­le be­hål­la ho­nom. Men Chris Wil­lock såg chan­sen att få spe­la Alags­fot­boll och skrev i som­mar på ett femårs­kon­trakt med Benfica. Den 19-åri­ge an­fal­la­ren tog se­dan via so­ci­a­la me­di­er ett tårdry­pan­de far­väl av klub­ben som han har till­hört se­dan han var fem år:

”Det här var ett stort be­slut för mig och fa­mil­jen att ta och jag vill pas­sa på att tac­ka al­la i Ar­se­nal Foot­ball Club som har gjort mig till den spe­la­re jag är i dag”, skrev Wil­lock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.