Rui VI­TÓRIA

CL-bibeln - - BENFICA -

Född: 1970-04-16. Land: Por­tu­gal. An­tal sä­song­er på pos­ten: 2. Me­ri­ter: Li­ga­mäs­ta­re med Benfica de två se­nas­te sä­song­er­na. Cup­mäs­ta­re med Benfica för­ra sä­song­en. Ut­sedd till por­tu­gi­sis­ka li­gans bäs­te trä­na­re 2015/2016.

Star­ta­de trän­ar­ba­nan 2002 och fun­ge­ra­de som ung­domsträ­na­re i Benfica 2004—2006. Har där­ef­ter klätt­rat suc­ces­sivt på kar­riärste­gen. För­läng­de i april i år sitt kon­trakt med yt­ter­li­ga­re två år. Spe­la­de själv som högst på di­vi­sion 3-ni­vå, som mitt­fäl­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.