2008

CL-bibeln - - MANCHESTER UNITED -

Se­nas­te gång­en klub­ben vann CL, och ­pre­cis som 1998/99 blev det dra­ma­tik i ku­bik. Grupp­spe­let gick som en dans med 16 po­äng av 18 möj­li­ga, men i åt­ton­de­len mot Lyon bör­ja­de det kär­va (2—1). Det gick enkla­re i kvarts­fi­na­len mot Ro­ma (3—0), men i se­mi­fi­na­len mot Bar­ce­lo­na satt det hårt åt. Ef­ter 0—0 ­bor­ta fräls­te Paul Scho­les la­get på Old Trafford med mat­chens en­da mål. Fi­na­len mot Chel­sea gick till straff­lägg­ning, men trots att su­per­stjär­nan Ro­nal­do mis­sa­de sin chans från punk­ten blev det till slut se­ger.

van der Sar blev matchvin­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.