FRUKTARATT DJÄVLARNA ÅTER­VÄN­DER

CL-bibeln - - MANCHESTER UNITED -

DEALEN SPRACK Klub­ben för­sök­te in i det längs­ta att lan­da kro­a­ten Ivan Pe­ri­sic i som­ma­rens trans­fer­föns­ter. Men över­gång­en sprack be­ro­en­de på att man in­te vil­le be­ta­la mot­sva­ran­de en halv ­mil­jard kro­nor som In­ter be­gär­de för mitt­fäl­ta­ren.

Nu fruk­tar In­ter att Uni­ted ska kom­ma till­ba­ka och för­sö­ka vär­va Pe­ri­sic i kom­man­de trans­fer­föns­ter och har där­för höjt s­pe­la­rens ut­köpsklau­sul till ­mot­sva­ran­de 700 mil­jo­ner ­kro­nor. Allt en­ligt ita­li­ens­ka T­ut­tosport.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.