SÅSPELA RCSKAMOSKVA

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

Det var så styr­kor­na for­me­ra­des i av­gö­ran­de CL-kval­mat­chen mot Young Boys. Gon­tjaren­ko har för­stås möj­lig­he­ten att by­ta ut ett an­tal pjä­ser och på så sätt få till än­nu mer slag­kraft, men for­ma­tio­nen ruc­kar han knap­past på. La­get kan fö­re­fal­la en aning fel­ba­lan­se­rat med bå­de Go­lo­vin och Dza­go­jev centralt på mitt­fäl­tet. Det in­ne­bär att den de­fen­si­va mitt­fäl­ta­ren, i det här fal­let Wern­bloom, får en upp­gift som är snudd på omänsk­lig ef­tersom de trö­ga back­lin je­spe­lar­na mås­te skyd­das till var­je pris.

SJTJENNIKOV TJALOV GO­LO­VIN A. BEREZUTSKIJ VITINHO WERN­BLOOM DZA­GO­JEV V. BEREZUTSKIJ AKIN­FE­JEV FERNANDES VASIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.