BACKJÄTTEN HARGJORT SITT–IVM

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA -

FINITO

Ryss­land får kla­ra sig ut­an Va­si­lij Berezutskij i hem­ma-VM 2018.

I som­ras med­de­la­de in­ner­bac­ken att han av­slu­tar sin lands­lags­kar­riär för att kon­cen­tre­ra sig på klubb­la­get CSKA.

Skönt, tyc­ker nog många. I det som blev hans sis­ta fram­trä­dan­de i lands­la­get gjor­de rys­sen ett fler­tal svå­ra miss­tag, vil­ket led­de till att Costa Ri­ca kun­de vin­na mat­chen med 4–3.

Tvil­ling­bror­san Alek­sej hål­ler lands­lags­dör­ren öp­pen, men lär knap­past plat­sa i VM-la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.