2013

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

Det går bra för Bay­ern Mün­chen ­sä­song­en 2012/2013. Otro­ligt bra.

La­get vin­ner 29 mat­cher, krys­sar fy­ra och för­lo­rar ba­ra en i Bun­de­s­li­ga – och tar ofatt­ba­ra 91 po­äng(!).

I li­gan slår man näs­tan varen­da re­kord som nå­gon­sin ex­i­ste­rat (flest po­äng, flest po­äng ned till två­an, flest an­tal vins­ter, minst in­släpp­ta mål, den bäs­ta mål­skill­na­den – och så vi­da­re).

I Cham­pi­ons Le­a­gue går det bra, även där. Bay­ern vin­ner för förs­ta gång­en se­dan 2001 ef­ter en ­raff­lan­de fi­nal­vinst mot

Bo­rus­sia Dort­mund.

Ett su­perår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.