”BAYERNÄR INGENGALEN KLUBB…”

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

DYR

Bay­ern Mün­chens trupp är bra. Men den kun­de va­rit bätt­re. He­la som­ma­ren ryk­ta­des ­Ar­se­nals an­falls­stjär­na Alex­is Sán­chez va­ra på väg till klub­ben, och länge såg det ut som att chi­le­na­ren skul­le flyt­ta till Bun­de­s­li­ga. Men då ”Gun­ners” vil­le ha när­ma­re 700 mil­jo­ner drog sig Bay­ern ur af­fä­ren.

Ef­ter det pas­sa­de trä­na­ren Car­lo An­ce­lot­ti på att skic­ka en känga mot trans­fer­ma rk­na­den.

– Den är ga­len, full­stän­digt ga­len, men Bay­ern är ing­en ­ga­len klubb, sa han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.