SURA FANS FICKKÄNNA PÅ NÄTKÄRLEK

CL-bibeln - - PARIS SG -

SKÖN COME­BACK

Det var mer än en Bar­ce­lo­na­sup por­ter som gick i ta­ket när Ney­mars flytt till PSG of­fent­lig­gjor­des. Ils­kan rik­ta­des i förs­ta hand mot Ney­mar själv, men även lands­man­nen Da­ni Al­ves fick en släng av sle­ven. ­Det­ta ­ef­tersom Barçafan­sen miss­tänk­te att Al­ves var en av dem som ha­de ini­ti­e­rat kon­tak­ter­na mel­lan Ney­mar och PSG.

Al­ves, med ett mång­å­rigt för­flu­tet i Barça, fick ta emot bå­de hot och hat på so­ci­a­la me­di­er.

Hans svar via Twit­ter?

”Jag äls­kar er ock­så.” Då i Barça, nu i PSG.

41

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.