MTB-sko­lan: Så boos­tar du ba­lan­sen

Cykelguiden - - Innehåll - AV: LISELOTTE KIHLSTRÖM/BIKE ACADEMY FO­TO: LUCA MARA CY­KLIS­TER: LOVISA CORP OCH ALEX­AN­DRA LÖFVANDER

Nu när du vet var din cy­kel bör­jar och slu­tar flyt­tar vi fo­kus till ba­lan­sen – ditt osyn­li­ga stöd­hjul i terrängen.

I ba­lan­sen in­går fle­ra mo­ment som kan stö­ra el­ler stär­ka din kon­troll, hur du hål­ler hän­der­na på sty­ret, hur föt­ter­na och pe­da­ler­na sam­spe­lar, hur myc­ket du ak­ti­ve­rar bå­len och var din tyngd­punkt är pla­ce­rad i för­hål­lan­de till cy­keln. Tek­nisk cykling krä­ver en stor va­ri­a­tion av kropps­rö­rel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.