MTB-sko­lan: Pumpa upp farten

Cykelguiden - - Innehåll - AV: LIN­DA HAGLUND / BIKE ACADEMY FO­TO: LUCA MARA CY­KLIST: PER KUMLIN

Att pumpa in­ne­bär att du ge­ne­re­rar fart ge­nom att pres­sa ner cy­keln mot un­der­la­get. Det är en an­vänd­bar tek­nik på sek­tio­ner där du in­te kan el­ler

vill tram­pa, men än­då gär­na vill ha ex­tra fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.