Sit­tan­de grund­po­si­tion

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Sitt på sa­deln så att sitt­knö­lar­na tar upp din tyngd. Håll hän­der­na av­slapp­nat på sty­ret med fing­rar­na lätt vi­lan­des på broms­reg­la­gen. Se till att du når broms­reg­la­get med en­dast pek­fing­er, el­ler pek- och lång­fing­er (broms­reg­la­get går of­tast att ju­ste­ra på en li­ten skruv). Ju fler fing­rar du har på sty­rets hand­tag desto mind­re risk att du blir trött i ar­mar och hän­der. Lyft blic­ken och tit­ta långt fram. Vi lo­var, det kom­mer att räd­da dig ur många trix­i­ga si­tu­a­tio­ner som du kan und­vi­ka ba­ra du hin­ner pla­ne­ra ditt spår­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.