Ny­bör­ja­rens 5 bud­ord

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

1. Blic­ken – lyft hu­vu­det, tit­ta all­tid dit du ska, krop­pen och cy­keln föl­jer ef­ter.

2. Tyngd­punk­ten – ha en låg tyngd­punkt mitte­mel­lan hjulen.

3. Avslapp­nad håll­ning – spa­ra ener­gin till tram­pan­det, böj­da ar­mar och ben och lätt grepp om sty­ret.

4. Du blir bra på det du trä­nar – an­vänd var­je till­fäl­le när du står still på cy­keln till att trä­na på ba­lan­sen.

5. Hit­ta gläd­jen – släpp pre­sta­tions­tän­ket, ju ro­li­ga­re du har på cy­keln, desto snab­ba­re kom­mer du att ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.