DET HÄR BE­HÖVS

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Fyll två re­na hin­kar med vat­ten och en ge­ne­rös skvätt tvätt­me­del. Det kan va­ra ett sär­skilt me­del för cyklar, el­ler ba­ra li­te disk­me­del. Men tänk på att an­vän­da mil­jö­vän­li­ga och skon­sam­ma al­ter­na­tiv. Ra­da upp di­na bors­tar, svam­par och tra­sor.

Häng upp din cy­kel i ett mek­ställ. Då blir det lät­ta­re att nå och att dra runt ked­jan med ve­var­na. Sak­nar du ställ? Kol­la om du kan hänga upp cy­keln i sa­del­spet­sen på ett sta­digt kläd­streck el­ler tvätt­ställ­ning.

Ploc­ka av hjulen. Har du en nav­dum­my kan du sät­ta in den i bak­gaf­feln så att du kan be­hål­la spän­ning­en i driv­li­nan, så att ked­jan in­te trass­lar sig el­ler hop­par av kling­or­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.