Tips!

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Spa­ra di­na svam­par från kö­ket. Kör dem i disk- el­ler tvätt­ma­ski­nen en gång och låt dem se­dan flyt­ta ut i cy­kel­ga­ra­get.

An­vänd en ren tra­sa mel­lan kling­or, kugg­hjul och and­ra svåråt­kom­li­ga stäl­len.

Var no­ga. En ren cy­kel fun­ge­rar bätt­re och hål­ler läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.