Låt bli!

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Blan­da in­te di­na hin­kar, verk­tyg och tra­sor, så att du slip­per ex­em­pel­vis fett från driv­li­nan på ra­men. El­ler att det plöts­ligt ska sit­ta grus i svam­pen som du två­lar in ra­men med.

An­vänd in­te en grov svamp el­ler bors­te på din ram.

Hög­tryckstvätt är för­bju­det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.